Sme tu pre Vás

+421 905 616 531 Otvorené: Tel: 8:00-18:00 |  Mail: non-stop
PONÚKAME
TLMOČNÍCKE SLUŽBY NA PROFESIONÁLNEJ ÚROVNI

tlmočnícke služby


SIMULTÁNNE TLMOČENIE

Tlmočník súbežne s prejavom rečníka tlmočí prejav vo východiskovom jazyku do cieľového jazyka. V tlmočníckej kabíne sa vyžaduje účasť dvoch tlmočníkov, ktorí sa v tlmočení striedajú. V prípade simultánneho tlmočenia je potrebné doručenie písomných materiálov, ktoré sa týkajú témy tlmočníckeho úkonu.

KONZEKUTÍVNE TLMOČENIE

Pri konzekutívnom tlmočení tlmočník východiskový jazyk rečníka tlmočí po skupine viet alebo významových celkoch. Pre tento druh tlmočenia nie sú potrebné tlmočnícke kabíny. Konzekutívne tlmočenie využijete pri školeniach, konferenciách, obchodných stretnutiach a pod. s relatívne malým počtom zúčastnených.

SÚDNE TLMOČENIE

Orgány štátnej moci a štátnej správy (napr. polícia, prokuratúra, súdy, matriky) a jednotlivci vyžadujú pre komunikáciu so svojou zahraničnou klientelou tlmočenie poskytované kvalifikovaným tlmočníkom, ktorý na základe vzdelania a odborných skúšok získal poverenie Ministerstva spravodlivosti SR pre výkon tejto činnosti.

CENY ZA TLMOČENIE

Ceny za úradné tlmočenie určuje vyhláška MS SR č. 565/2008 Z. z. (v znení zmien a dodatkov).
Jednotkové ceny za ostatné typy tlmočenia sú predmetom dohody s klientom.