Sme tu pre Vás

+421 905 616 531 Otvorené: Tel: 8:00-18:00 |  Mail: non-stop
JAZYKOVÁ ŠKOLA
ŠPECIALIZOVANÁ NA ANGLICKÝ JAZYK

jazyková škola

SKUPINOVÉ KURZY

• zamerané na výučbu anglického jazyka všetkých úrovní od začiatočníkov až po pokročilých vrátane udržiavacích hodín pre najpokročilejších študentov
• záruka maximálneho počtu študentov v skupine
• výučba sústreďujúca sa na všeobecnú angličtinu vedená formou komunikácie a rozširovania slovnej zásoby prostredníctvom konverzačných cvičení, posluchu, čítania a analyzovania rôznych článkov vrátane gramatiky

DNI VÝUČBY: Po-Str alebo Str-Pi alebo Ut-Št
INTENZITA VÝUČBY: 2x2 vyučovacie hodiny týždenne
ČAS VÝUČBY: od 16:30 do 18:00, od 18:00 do 19:30

DĹŽKA KURZU: 1 školský rok (10 mesiacov)
POČET HODÍN: 160 hodín
CENA: 120€ za 80 hodinový blok
MIESTO KONANIA: Švábska 24, Prešov

KURZY PRE DETI

• študijný program zameraný na výučbu anglického jazyka všetkých vekových kategórií, počnúc od detí vo veku 7 rokov až po tínedžerov (vrátane prípravy na maturitné skúšky)
• výučba sa sústreďuje na obohacovanie slovnej zásoby formou čítania a analýzy článkov, hier, posluchu ako aj na rozširovanie vedomostí z oblasti gramatiky prostredníctvom profesionálneho výkladu a precvičovania

DNI VÝUČBY: Pondelok - Piatok
INTENZITA VÝUČBY: 2x1 vyučovacia hodina týždenne
ČAS VÝUČBY: od 14:00 do 16:30

DĹŽKA KURZU: 1 školský rok (10 mesiacov)
POČET HODÍN: 80 hodín
CENA: 100€
MIESTO KONANIA: Švábska 24, Prešov

INDIVIDUÁLNE KURZY

• pre začiatočníkov, mierne pokročilých ako aj pokročilých s možnosťou absolvovania v špeciálnych časoch (od 7:00h)
• efektívny a flexibilný študijný program šetriaci Váš čas a prispôsobený očakávaniam a požiadavkám študenta (vrátane prípravy na maturitné skúšky, certifikáty,....)
• výučba kombinujúca nadobúdanie vedomostí z oblasti gramatiky a rozširovania slovnej zásoby prostredníctvom posluchu, čítania a analýzy rôznych článkov vrátane konverzácie

DNI VÝUČBY: Pondelok - Piatok
INTENZITA VÝUČBY: na základe dohody s klientom
ČAS VÝUČBY: na základe dohody s klientom

CENA: 10€ za vyučovaciu hodinu
MIESTO KONANIA: Švábska 24, Prešov

KURZY NA PRACOVISKÁCH

• tieto kurzy sú určené pre firmy a ich zamestnancov. Prebiehajú priamo v priestoroch klienta. Sú zostavené tak, aby spĺňali požiadavky klienta čo do obsahu aj časového rozvrhnutia

CENA: 15€ za 1 vyučovaciu hodinu